Publicerad: 14 februari 2018

Lagen om god ekonomisk hushållning

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 2005) samt resultatutjämningsreserv (från 2013).

Om god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

SKL arbetar med att sprida kunskap om kommunallagen och dess bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Läs mer i kommunallagen, kapitel 8.

Kommunallag 1991:900, Rättsnätet

I SKL:s cirkulär och EkonomiNytt finns mera information om tolkning och tillämpning för kommuner respektive landsting.

Cirkulär 2004:46, kommuner

EkonomiNytt 8/04, landsting (PDF, nytt fönster)

I skriften ”Hushållning i lagens namn” gavs 2005 vägledning om tolkning och tillämpning av lagstiftningen.

Hushållning i lagens namn (Webbutiken)

Om resultatutjämningsreserv

Från 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat. Resultatutjämningsreserv (RUR) är frivillig att tillämpa.

Proposition 2011/12:172 ”Kommunala resultatutjämningsreserver”, Regeringskansliet

RUR i praktiken (Webbutiken)

Resultatutjämningsreserver i kommuner och landsting – en praxisundersökning (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot