Publicerad: 3 mars 2019

Lagen om god ekonomisk hushållning

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 2005) samt resultatutjämningsreserv (från 2013).

Om god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Läs mer i kommunallagen, kapitel 11.

SKL:s information om god ekonomisk hushållning.

I cirkulär och EkonomiNytt från när god ekonomisk hushållning infördes i kommunallagen finns mera information om tolkning och tillämpning för kommuner respektive landsting.

Cirkulär 2004:46, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

EkonomiNytt 8/04, landsting (PDF, nytt fönster)

I skriften ”Hushållning i lagens namn” gavs 2005 vägledning om tolkning och tillämpning av lagstiftningen.

Hushållning i lagens namn (Webbutiken)

Om resultatutjämningsreserv

Från 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat. Resultatutjämningsreserv (RUR) är frivillig att tillämpa.

Proposition 2011/12:172 ”Kommunala resultatutjämningsreserver”, Regeringskansliet

RUR i praktiken (Webbutiken)

Resultatutjämningsreserver i kommuner och landsting – en praxisundersökning (PDF, nytt fönster)

I PM ”Förutsättningar för användning av medel ur en resultatutjämningsreserv (RUR)” finns även riktlinjer för vad som gäller om man vill använda tidigare reserverade medel.

Andra promemorior och rapporter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Holmström
    Ekonom
  • Bengt-Olof Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot