Publicerad: 17 oktober 2019

Kurser och konferenser, ekonomi

Aktuella konferenser eller kurser inom området ekonomi i datumordning. Under Läs vidare: Dokumentation från tidigare konferenser.

 • måndag
  21
  okt
  2019

  Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier, Malmö

  SKL anordnar en kurs där fokus på frågeställningar om val av system, hur man ansluter sig till PEPPOL, val av system och adress/PEPPOL-ID samt vad som krävs av mottagare och leverantör.

 • onsdag
  23
  okt
  2019

  Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier, Stockholm

  SKL anordnar en kurs där fokus på frågeställningar om val av system, hur man ansluter sig till PEPPOL, val av system och adress/PEPPOL-ID samt vad som krävs av mottagare och leverantör.

 • tisdag
  29
  okt
  2019

  Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers, kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen, som sker i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 ...

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Finansnätverk för kommuner

  Flera spännande punkter finns att se fram emot; Sweco presenterar arbete med kalkylmodell för exploateringsprojekt, Moodys ger sin syn på de svenska kommunerna och SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog pratar om kommunernas ekonomiska läge och andra ak...

 • onsdag
  20
  nov
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Umeå)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Malmö)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • måndag
  2
  dec
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Stockholm)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • onsdag
  4
  dec
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Göteborg)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Elisabet Jonsson
  Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot