Publicerad: 21 februari 2017

MakroNytt

I MakroNytt presenterar SKL sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och landsting.

MakroNytt publiceras i samband med att SKL gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i ”Ekonomirapporten”. Nästa MakroNytt publiceras i december 2017.

Filerna öppnas i nytt fönster.

MakroNytt 1/2017

Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt också i år. Det innebär en fortsatt rejäl uppgång i sysselsättning och i skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen svagare. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. Utvecklingen innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Trots svagare konjunktur bedöms statens finanser förbli fortsatt starka.

Svensk ekonomi ångar på (Word 2010)

Presentationer med alla diagram (PowerPoint 2010)
2017-02-16

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot