Publicerad: 18 januari 2018

MakroNytt 2015

I MakroNytt presenterar SKL sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och landsting.

MakroNytt publiceras i samband med att SKL gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i ”Ekonomirapporten”.

Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

MakroNytt 1/2015

I denna prognos räknar vi, i enlighet med SCB:s reviderade befolkningsframskrivning, med en betydligt större flyktinginvandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir större.

Fler flyktingar ger ändrade förutsättningar (Word 2010)
2015-08-21

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot