Publicerad: 26 oktober 2016

Pensionskostnader

Kommuner och landsting har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. Det handlar såväl om pensionsutbetalningar av pensioner intjänade före 1998, som kostnader för de framtida tjänstepensionerna för dagens anställda.

Beskrivning av tjänstepensionerna

Sedan 1998 är avtalet för tjänstepensioner i huvudsak premiebestämt. I rapporten beskrivs tjänstepensionerna och deras avtal.

Analysrapporten. April 2008 – avtalspensioner i kommuner och landsting

Pensionsskulden

Speciellt för kommuner och landsting är att det finns en ”gammal” pensionsskuld. Den gäller de anställda som tjänade in pensionen före 1998. Den kostnadsförs först då den betalas ut. Debatten om storleken på pensionsskulden har tidvis varit livlig.

SKL genomförde hösten 2015 en ny enkätundersökning bland landets ekonomichefer / direktörer i alla kommuner och landsting. Ungefär 75 procent har svarat. Enkäten visar hur skulden hanteras och hur bördan skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och landsting, samt hur mycket tillgångar som finns öronmärkta för kommande utbetalningar.

Kommuners och landstings pensionsskuld 2015 – Ekonomi och hantering
2016-06-22

SKL genomförde en motsvarande enkätundersökning sommaren 2011 till kommuner och landsting.

Kommuners och landstings pensionsskuld – enkätredovisning
2011-11-23

RIPS – Beräkning av pensionsskuld

Kommuner och landsting har en stor pensionsskuld. Regelverket som styr hur skulden värderas och beräknas kallas RIPS 07. Modellen har fått en översyn och nya riktlinjer presenteras i juni 2016.

RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot