Publicerad: 15 december 2017

Pensionskostnader

Kommuner och landsting har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. Det handlar såväl om pensionsutbetalningar av pensioner intjänade före 1998, som kostnader för de framtida tjänstepensionerna för dagens anställda.

Beräkning av pensionsskulden, 2007 och 2017

Kommuner och landsting har en stor pensionsskuld. Regelverket som styr hur skulden värderas och beräknas kallas RIPS 07. Rapporten ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld” publicerades 2007.

RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Nya riktlinjer publicerade

Modellen har fått en översyn och nya riktlinjer presenterades i juni 2016. De nya riktlinjerna, ”RIPS 17”, publicerades i manusform i april. RIPS 17 är nu på tryck och går att beställa redan nu. Se rubriken Publikationer nedan.

Pensionsskulden

Speciellt för kommuner och landsting är att det finns en ”gammal” pensionsskuld. Den gäller de anställda som tjänade in pensionen före 1998. Den kostnadsförs först då den betalas ut. Debatten om storleken på pensionsskulden har tidvis varit livlig.

SKL genomförde en första enkätundersökning sommaren 2011 till kommuner och landsting. Den redovisas i ”Kommuners och landstings pensionsskuld”. Hösten 2015 genomfördes en ny enkätundersökning bland landets ekonomichefer / direktörer i alla kommuner och landsting. Den redovisas i ”Kommuners och landstings pensionsskuld 2015”. Se rubriken Publikationer nedan.

Tjänstepensionerna

Sedan 1998 är avtalet för tjänstepensioner i huvudsak premiebestämt. I ”Analysrapporten” från april 2008 beskrivs tjänstepensionerna och deras betydelse i den kommunala ekonomin. Se rubriken Publikationer nedan.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot