Publicerad: 12 oktober 2018

Pensionskostnader

Kommuner och landsting har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. Det handlar såväl om pensionsutbetalningar av pensioner intjänade före 1998, som kostnader för de framtida tjänstepensionerna för dagens anställda.

Beräkning av pensionsskulden, 2007 och 2017

Kommuner och landsting har en stor pensionsskuld. Regelverket som styr hur skulden värderas och beräknas kallas RIPS 07. Rapporten ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld” publicerades 2007.

Nya riktlinjer publicerade i RIPS 17

Modellen har fått en översyn och nya riktlinjer presenterades i juni 2016. De nya riktlinjerna, ”RIPS 17”, publicerades i manusform i april 2017. RIPS 17 går att beställa sedan september 2017. Se rubriken Publikationer nedan.

Mera bakgrund finns på sidan RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

Pensionsskulden

Speciellt för kommuner och landsting är att det finns en ”gammal” pensionsskuld. Den gäller de anställda som tjänade in pensionen före 1998. Den kostnadsförs först då den betalas ut. Debatten om storleken på pensionsskulden har tidvis varit livlig.

SKL genomförde en första enkätundersökning sommaren 2011 till kommuner och landsting. Den redovisas i ”Kommuners och landstings pensionsskuld”. Hösten 2015 genomfördes en ny enkätundersökning bland landets ekonomichefer / direktörer i alla kommuner och landsting. Den redovisas i ”Kommuners och landstings pensionsskuld 2015”. Se rubriken Publikationer nedan.

Tjänstepensionerna

Sedan 1998 är avtalet för tjänstepensioner i huvudsak premiebestämt. I ”Analysrapporten” från april 2008 beskrivs tjänstepensionerna och deras betydelse i den kommunala ekonomin. Se rubriken Publikationer nedan.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot