Publicerad: 20 mars 2015

Arkiv pensionskostnader

 • Skriften ”RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld”
  2017-09-21: Den nya rapporten ”RIPS 17” är en uppdatering av riktlinjerna. Den innehåller även en kunskapsöversikt som riktar sig till ekonomer, beslutsfattare och andra i sektorn som vill förstå bakgrunden till och tekniken bakom den beräkningsmetod som används i RIPS.
  2017-09-21
 • RIPS-kommittén: Diskonteringsräntan oförändrad
  2017-09-08: RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, har haft sitt årliga övervakningsmöte. RIPS-kommittén konstaterade att RIPS-räntan tills vidare ska ligga kvar på 1 procent. Nästa övervakningsmöte äger rum den 24 september 2018.
  2017-09-13
 • Uppdaterade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 17
  Nu har riktlinjerna för beräkning av pensionsskulden, som först togs fram för tio år sedan, uppdaterats. I RIPS 17 finns en sammanställning av aktuella riktlinjer för beräkning av pensionsskuld i kommuner, landsting och regioner.
  2017-04-28
 • Beslut om ny modell för RIPS
  2016-06-10: SKL:s styrelse har fattat beslut om förändringar i RIPS 07. Nya riktlinjer ska därefter samlas i en ny skrift ”RIPS 17”.
  2016-06-15

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot