Publicerad: 18 oktober 2018

RIPS-kommittén: Diskonterings-räntan oförändrad men indikatorn närmar sig undre gränsen

RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, har haft sitt årliga övervakningsmöte. RIPS-kommittén konstaterade att RIPS-räntan tills vidare ska ligga kvar på 1 procent.

Linjediagram med befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper till 2030

Realräntan mäts som den tioåriga statsobligationsräntan minus KPI i årstakt. Indikatorn är femårssnittet av realräntan.

2018-09-25

Varför oförändrad diskonteringsränta?

Indikatorn (röda linjen i diagrammet) ligger enligt RIPS17 inom toleransintervallet (0,2). Det finns därför inte skäl att förändra diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan är således oförändrad på 1 procent.

Ränteläget är fortfarande mycket lågt samtidigt som inflationen börjar stiga. Eftersom inflationen är högre än räntan så är realräntan negativ idag. Indikatorn, som är ett femårssnitt, ligger dock fortfarande inom intervallet. Indikatorn ser ut att bryta igenom vid årsskiftet. RIPS-kommittén följer utvecklingen noggrant och det kommer sannolikt bli ett extra kommittémöte i februari 2019.

RIPS-kommitténs roll

RIPS-kommittén har endast mandat att föreslå förändringar i diskonteringsräntan då indikatorn befinner sig utanför toleransintervallet. Men att indikatorn skulle befinna sig utanför toleransintervallet behöver dock inte innebära att kommittén föreslår ändrad diskonteringsränta.

Kommittén måste även ta hänsyn till hur ränteläget ser ut idag och i den närmaste framtiden. Det betyder med andra ord att även den aktuella realräntan (blåa linjen i diagrammet) har betydelse för bedömningen.

Kommitténs ansvar är att se till att det är en riktig och rimlig diskontering som görs av pensionsskulden. Indikatorn fungerar som ett hjälpmedel.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot