Publicerad: 28 juni 2019

RIPS-räntan oförändrad, regelverket justeras

Två beslut har nyligen fattats gällande RIPS av SKL:s styrelse. Det ena beslutet gäller regelverket kring RIPS, det andra beslutet gäller räntan.

Bifogat till nyhetsbreven finns PM: ”Ändringar i RIPS med anledning av ändrade redovisningsregler” som har varit styrelsens underlag för sitt beslut.

Justering av RIPS-regelverket

Skälet till förändring i RIPS-regelverket är förändringar i redovisningslagen, vilka medför att SKL behöver fatta ett årligt beslut om diskonteringsränta och andra antaganden vid beräkning av pensionsskuldens storlek.

Beslut om RIPS-ränta m.m.

Efter förslag från RIPS-kommittén har SKL:s vd fattat beslut om att diskonteringsräntorna för nuvärdesberäkning av pensionsskulden ska vara oförändrade.

Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.

Cirkulär 19:31 (kommuner)

EkonomiNytt 08/2019 (regioner)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot