Publicerad: 12 november 2018

Redovisning

Information om redovisning och Bokslutsdagarna. Här finns konto-planerna Kommun-Bas och L-Bas. I år informerar vi även om den nya redovisningslagen, som träder i kraft den 1 januari 2019.

Ny kommunal redovisningslag från 2019

Riksdagen har den 16 maj beslutat om att en ny kommunal redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommer att införas från och med 1 januari 2019. I den nya lagen kvarstår dagens principer för redovisning av pensioner enligt den så kallade blandmodellen.

Bakgrund och mer information om lagen

Kontoplaner för kommuner och landsting

I Kommun-Bas 13 och L-Bas 2013 finns de baskontoplaner som de flesta kommuner och landsting/regioner använder idag. De utgår båda från BAS standardkontoplaner för företag och har sedan anpassats efter den kommunala redovisningslagen och efter de uppgifter som SCB efterfrågar.

Kommun-Bas 13

L-Bas 2013

Så här arbetar SKL med frågorna om redovisning

SKL erbjuder rådgivning inom området samt arbetar med utveckling och intressebevakning. Redovisning i kommuner och landsting styrs av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Ytterligare normering kommer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

I cirkulär (för kommuner) och EkonomiNytt (för landsting) informerar SKL om förändringar och rekommendationer inför bokslutsarbetet.

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

RKR är ett oberoende organ som har till uppgift att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal redovisning. SKL ingår som en aktiv part i Rådets expertgrupp via Robert Heed och Hans Stark, samt genom en plats i rådets styrelse. Vi bedriver även eget utvecklingsarbete inom redovisning.

Rådet för Kommunal Redovisning

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot