Publicerad: 17 juni 2019

Redovisning

Information om redovisning samt Bokslutsdagarna. Här finns konto-planerna Kommun-Bas och L-Bas. Vi informerar även om den nya redovisningslagen som gäller från räkenskapsåret 2019.

SKL erbjuder rådgivning inom området samt arbetar med utveckling och intressebevakning. Redovisning i kommuner och landsting/regioner styrs av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning.

I cirkulär (för kommuner) och EkonomiNytt (för landsting) informerar SKL om förändringar och rekommendationer inför bokslutsarbetet.

Ny kommunal redovisningslag från 2019

Riksdagen beslutade i maj 2018 om en ny kommunal redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning, som gäller från räkenskapsåret 2019. I den nya lagen kvarstår dagens principer för redovisning av pensioner enligt den så kallade blandmodellen.

Mer information om lagen

Kontoplaner för kommuner och landsting

Kommun-Bas och L-Bas är de baskontoplaner som de flesta kommuner och landsting/regioner använder idag. De utgår båda från BAS standardkontoplaner för företag och har sedan anpassats efter den kommunala redovisningslagen och de uppgifter som SCB efterfrågar.

På kontoplanernas sidor nedan finns de nya kontoplanerna för år 2019 tillgängliga.

Kommun-Bas

L-Bas

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

RKR är ett oberoende organ som har till uppgift att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal redovisning. SKL ingår som en aktiv part i Rådets expertgrupp via Robert Heed och Hans Stark, samt genom Niclas Johansson, som är vice ordförande i rådets styrelse.

Rådet för Kommunal Redovisning

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot