Publicerad: 18 juni 2018

Redovisning

Information om redovisning och Bokslutsdagarna. Här finns konto-planerna Kommun-Bas och L-Bas. I år informerar vi även om den nya redovisningslagen, som beräknas träda i kraft den 1 januari 2019.

Ny kommunal redovisningslag från 2019

Riksdagen har den 16 maj beslutat om att en ny kommunal redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommer att införas från och med 1 januari 2019. I den nya lagen kvarstår dagens principer för redovisning av pensioner enligt den så kallade blandmodellen.

Bakgrund och mer information om lagen

Så här arbetar SKL med frågorna om redovisning

SKL erbjuder rådgivning inom området samt arbetar med utveckling och intressebevakning. Redovisning i kommuner och landsting styrs av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Ytterligare normering kommer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

I cirkulär (för kommuner) och EkonomiNytt (för landsting) informerar SKL om förändringar och rekommendationer inför bokslutsarbetet.

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

RKR är ett oberoende organ som har till uppgift att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal redovisning. SKL ingår som en aktiv part i Rådets expertgrupp via Robert Heed och Hans Stark samt i styrelsen via Lennart Hansson. Vi bedriver även eget utvecklingsarbete inom redovisning.

Rådet för Kommunal Redovisning

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot