Publicerad: 26 september 2017

Redovisning

Information om redovisning och Budget- respektive Bokslutsdagarna. Här finns även kontoplanerna Kommun-Bas och L-Bas. Information om vårens Budgetdagar publiceras i slutet av februari.

Så här arbetar SKL med frågorna om redovisning

SKL erbjuder rådgivning inom området samt arbetar med utveckling och intressebevakning. Redovisning i kommuner och landsting styrs av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Ytterligare normering kommer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

I cirkulär (för kommuner) och EkonomiNytt (för landsting) informerar SKL om förändringar och rekommendationer inför bokslutsarbetet.

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

RKR är ett oberoende organ som har till uppgift att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal redovisning. SKL ingår som en aktiv part i Rådets expertgrupp via Anders Nilsson och Robert Heed samt i styrelsen via Lennart Hansson. Vi bedriver även eget utvecklingsarbete inom redovisning.

Rådet för Kommunal Redovisning

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot