Publicerad: 11 augusti 2015

Arkiv redovisning

 • Redovisningsfrågor 2018 och 2019
  Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2018 och redovisningen 2019 publicerar SKL sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.
  2018-12-19
 • Redovisning av statsbidraget Byggbonus
  Bidraget Byggbonus redovisas som en intäkt på det år då bidraget beviljas. Det följer av tolkningen av normgivning från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
  2018-10-03
 • Ändrade nedskrivningsregler för kommunala företag
  Bokföringsnämnden har beslutat om en ändring av K3-regelverket avseende regler för nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen.
  2017-06-30
 • Överskottsutdelning och inbetalning av nytt kapital till Kommuninvest
  Kommuninvests återbäringsmodell innebär att delar av den överskottsutdelning som erhålls ska återbetalas i form av nytt kapital. Den del av överskottsutdelningen som är obligatorisk att återbetala får inte redovisas som en finansiell intäkt.
  2016-06-01

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot