Publicerad: 13 juni 2017

Idéskrift om finansiell analys i årsredovisningen

Inför arbetet med årsredovisningen kommer denna skrift med tips på hur man kan göra den finansiella analysen både heltäckande, begriplig och överskådlig.

Att i årsbudgetar och årsredovisningar presentera en analyserande och pedagogisk finansiell analys av en kommun är en angelägen uppgift. Som författare av sådana texter har man att hantera delvis motstridiga önskemål.

Idéskriften Finansiell analys i budget och årsredovisning

Skriften är framtagen av Kommunforskning i Västsverige på uppdrag av SKL. En referensgrupp med medlemmar från kommuner och SKL har bidragit med synpunkter.

Skriften finns nu tillgänglig för nedladdning i vår Webbutik.

Finansiell analys i budget och årsredovisning – fokus på balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot