Publicerad: 22 januari 2018

Ingen ny kommunal redovisningslag till 2018

2017-01-11: En ny kommunal redovisningslag kommer inte att införas från och med 2018. Den kan tidigast träda i kraft från och med 1 januari 2019.

Inget beslut under våren om ny kommunal redovisningslag

Utredningens förslag om en ny kommunal redovisningslag finns inte med på regeringens propositionsförteckning våren 2017, över de ärenden de avser att lägga fram till vårriksdagen.

Det innebär att en ny lag inte kan införas från och med 2018, vilket var utredningens förslag. En ny redovisningslag kan tidigast träda i kraft från och med 1 januari 2019.

Regeringens propositionsförteckning våren 2018 länkar vi till inom kort

Förslag till ny kommunal redovisningslag, SKL:s sammanfattning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot