Publicerad: 25 november 2016

Redovisning av statsbidraget Byggbonus

Boverket har beslutat om storleken på bidraget för 2016. RKR har rekommendationer om hur statsbidrag i allmänhet ska bokföras. SKL gör tolkningen att detta bidrag ska redovisas som en intäkt i år.

Boverkets beslut om Byggbonus

Boverket har nu meddelat beslut om storleken på statsbidraget ”Byggbonus” till de 111 kommuner som erhåller bidraget för år 2016. Bidraget kommer enligt information på Boverkets webbplats att utbetalas senast den 1 december 2016.

111 kommuner får 1,84 miljarder kronor för ökat bostadsbyggande, Boverket

RKR:s information om redovisning av statsbidrag

Vi får frågor om hur vi ser på redovisningen av detta statsbidrag. Redovisningen styrs av Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendation nr 18.1 ”Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar” samt av RKR:s information ”Redovisning av statsbidrag”.
Länkarna öppnas i nytt fönster.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar (PDF), RKR

Redovisning av statsbidrag (PDF), RKR

SKL:s tolkning av statsbidraget Byggbonus

Vår tolkning av normgivningen innebär att statsbidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag (konto 829 enligt Kommun-Bas). Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda under 2016 ska bidraget redovisas som en intäkt detta år.

I sammanhanget vill vi även informera om att Boverket avser att lämna ett liknande statsbidrag vid samma tidpunkt under 2017 och åren därefter. Storleken på kommande bidrag och vilka kommuner som då kommer att erhålla bidragen blir avhängigt av de kriterier som ligger till grund för bidraget.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, Boverket

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot