Publicerad: 8 februari 2019

Redovisning av statsbidraget Byggbonus

Bidraget Byggbonus redovisas som en intäkt på det år då bidraget beviljas. Det följer av tolkningen av normgivning från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

2018-10-03

Boverket beslutar om Byggbonus

Boverket administrerar och beslutar om bidraget Byggbonus. Beslut om bidrag för 2018 har fattats och statsbidraget betalades ut i december 2018.

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Beslutet innebär att det inte blir någon sökomgång för 2019.

Mer information om detta återfinns hos Boverket:

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, Boverket (nytt fönster)

RKR:s information om redovisning av statsbidrag

2019-01-08

Vi får frågor om hur vi ser på redovisningen av detta statsbidrag. Redovisningen styrs av Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendation nr 18.1 ”Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar” samt av RKR:s information ”Redovisning av statsbidrag”.
Länkarna öppnas i nytt fönster.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar (PDF), RKR

Redovisning av statsbidrag (PDF), RKR

SKL:s tolkning av statsbidraget Byggbonus

Vår tolkning av normgivningen innebär att statsbidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag (konto 829 enligt Kommun-Bas). Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda under det år bidraget beviljas, ska bidraget redovisas som en intäkt detta år.

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot