Publicerad: 30 november 2017

Redovisning av statsbidraget Byggbonus för 2017

Boverket har nu beslutat om storleken på bidraget för 2017. RKR har rekommendationer om hur statsbidrag ska bokföras. Utifrån dessa gör SKL tolkningen att bidraget ska redovisas som en intäkt i 2017 års resultaträkning.

Boverkets beslut om Byggbonus

Boverket har meddelat beslut om storleken på statsbidraget ”Byggbonus” till de kommuner som sökt bidraget för år 2017 och uppfyller villkoren. Bidraget kommer enligt information på Boverkets webbplats att utbetalas senast den 1 december 2017.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, Boverket (nytt fönster)

RKR:s information om redovisning av statsbidrag

Vi får frågor om hur vi ser på redovisningen av detta statsbidrag. Redovisningen styrs av Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendation nr 18.1 ”Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar” samt av RKR:s information ”Redovisning av statsbidrag”.
Länkarna öppnas i nytt fönster.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar (PDF), RKR

Redovisning av statsbidrag (PDF), RKR

SKL:s tolkning av statsbidraget Byggbonus

Vår tolkning av normgivningen innebär att statsbidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag (konto 829 enligt Kommun-Bas). Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda under 2017 ska bidraget redovisas som en intäkt detta år.

I sammanhanget vill vi även informera om att Boverket avser att lämna ett liknande statsbidrag vid samma tidpunkt under 2018 och åren därefter. Storleken på kommande bidrag och vilka kommuner som då kommer att erhålla bidragen blir avhängigt av de kriterier som ligger till grund för bidraget.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot