Publicerad: 2 juni 2017

Redovisning av tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar

Rådet för kommunal redovisning har publicerat sitt yttrande för denna inkomst. Kommuner och landsting kan välja att periodisera den med olika starttidpunkter.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har yttrat sig om hur det statsbidrag som ges som tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen ska redovisas.

Periodisering av statsbidrag för mottagning av flyktingar

Inkomsten bör periodiseras med en jämn fördelning från och med december 2015, eller från den månad 2015 när kommunen eller landstinget bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning. Periodiseringen sträcker sig fram till och med december 2016.

  • Bidragets storlek samt hur periodiseringen har skett ska framgå av not till resultaträkningen.
  • Bidraget ska i resultaträkningen klassificeras som generellt.
  • Detta gäller under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag.

Yttrande, RKR (PDF, nytt fönster)

Se även vad som gäller statsbidragen avseende år 2017:

Slutlig fördelning av de 10 ”välfärdsmiljarderna” för 2017

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot