Publicerad: 21 december 2017

Redovisningsfrågor 2017 och 2018

Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2017 och redovisningen 2018 publicerar SKL sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

Informationen finns samlad i cirkulär 17:67 (kommuner) och EkonomiNytt 15/2017 (landsting). De innehåller:

 • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
 • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Vissa statsbidrag
 • Kommun-Bas 13 och L-Bas 2013
 • RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld)
 • Personalomkostnadspålägg
 • Internräntor
 • Räkenskapssammandraget 2017
 • Ändrade nedskrivningsregler för bolag som omfattas av självkostnadsprincipen
 • Ny redovisningslag – En ändamålsenlig kommunal redovisning

Cirkulär om ekonomi för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot