Publicerad: 19 december 2018

Redovisningsfrågor 2018 och 2019

Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2018 och redovisningen 2019 publicerar SKL sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

Informationen finns samlad i cirkulär 18:66 (kommuner) och EkonomiNytt 13/2018 (landsting och regioner). De innehåller:

 • Ny kommunal redovisningslag 2019
 • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
 • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Vissa statsbidrag
 • Kommun-Bas
 • L-Bas
 • RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld)
 • Personalomkostnadspålägg 2019
 • Internränta
 • Räkenskapssammandraget 2018
 • RUR – Resultatutjämningsreserv
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå

Cirkulär om ekonomi för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot