Publicerad: 2 oktober 2019

Ny kommunal redovisningslag 2019

Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen ska tillämpas från räkenskapsåret 2019.

Remiss från RKR om intäkter

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har på sin webbplats lagt ut information om en snabbremiss av rekommendation ”R2 Intäkter”. Där finns även en webbsändning av seminariet om intäktsredovisning som hölls i Stockholm den 24 september. Senaste svarsdatum för remissen är den 10 oktober.

Se avsnittet ”Intäktsrekommendation på remiss”, RKR

Presentationer och filmer om lagen

Information från SKL

SKL ger här löpande information om den nya lagen och vad som är viktigt att tänka på med anledning av införandet.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Nyheter i RKR:s rekommendationer fr.o.m. 1 jan 2019 (PowerPoint 2010)

SKL:s sammanställning av lagen samt att tänka på inför övergång (PowerPoint 2010)

SKL:s sammanfattning av lagen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PowerPoint 2010)

Ett seminarium om den nya lagen hölls i Stockholm den 27 september 2018:

Dokumentation från seminariet om ny kommunal redovisningslag

SKL har i några korta filmer samlat information om den nya kommunala redovisningslagen:

Informationsfilmer om den nya kommunala redovisningslagen

Information från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR

RKR informerar löpande om nyheter till följd av den nya lagen.

Webbsändning från seminarium om intäktsredovisning, Stockholm 2019-09-24 (nytt fönster)

Nyhetsbrev – Rekommendationer 2019

Nya rekommendationer för 2019

Information om beräkning av balanskravsresultat (PDF, nytt fönster)

Rättelse – sammanställda räkenskaper

I propositionen till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning hade en felaktig hänvisning medfört att undantaget för redovisningen av de kommunala koncernföretagens pensionsåtaganden i de sammanställda räkenskaperna tagits bort. Riksdagen har därför genom en lagändring förtydligat att tidigare undantag kvarstår även i den nya lagen. Det innebär att pensionsåtaganden i de kommunala koncernföretagen i de sammanställda räkenskaperna ska redovisas enligt de principer som gäller i bolaget.

Lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, Karnov Group

Bakgrunden till den nya redovisningslagen

Utredningen som ligger till grund för lagen presenterades år 2016. SKL:s remissvar och andra nyheter kring de olika faserna i arbetet med den nya lagen finns samlade här.

Bakgrundsinformation till den nya redovisningslagen

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot