Publicerad: 29 juni 2018

Ny kommunal redovisningslag 2019

Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Den nya lagen innehåller inget förslag om fullfondering av pensioner.

Informationsfilmer – ny kommunal  redovisningslag

SKL har i några korta filmer samlat information om den nya kommunala redovisningslagen som träder i kraft den 1 januari 2019.

Informationsfilmer om den nya kommunala redovisningslagen

Information om ny kommunal redovisningslag

SKL ger här löpande information om den nya lagen och vad som är viktigt att tänka på med anledning av införandet. SKL informerar även på Kommek i augusti, via seminarium i september samt andra informationskanaler.

Filerna öppnas i nytt fönster:

SKL:s sammanställning av lagen samt att tänka på inför övergång (PowerPoint 2010)

SKL:s sammanfattning av lagen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PowerPoint 2010)

Senare i höst kommer även de traditionella Bokslutsdagarna att genomföras. Datum för dessa återfinns i Ekonomikalendern.

Seminarium om ny kommunal redovisningslag

Seminariet hålls i Stockholm den 27 september. Det kommer även att spelas in och webbsändas i efterhand.

Inbjudan och mer information

Ingen fullfondering av pensionerna

Den nya lagen skiljer sig till vissa delar från utredningens förslag. Den största skillnaden avser pensionsredovisningen, där utredningens förslag om ett införande av fullfonderingsmodellen inte finns med.

Avsaknaden av förslag om ny modell för pensionsredovisning innebär att nuvarande princip, den så kallade blandmodellen, initialt kommer att vara kvar även vid införandet av den nya lagen. Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Ny kommunal redovisningslag 2019 – ingen ändrad pensionsredovisning

Mer information om propositionen, regeringen 

Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning”

Utredningen, som presenterades 2016, ligger till grund för lagrådsremissen:

Förslag till ny kommunal redovisningslag
2016-03-22

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24), SKL:s remissvar
2016-09-02

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot