Publicerad: 12 september 2016

Sektorn i siffror

Sammanställning av kommunernas och landstingens samlade kostnader och intäkter.

Diagram över kostnader, intäkter och befolkning

Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och landsting fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Kommunernas kostnader och intäkter 2015

Landstingens kostnader och intäkter 2015

Befolkningens utveckling 1980–2030

Presentationer av samtliga diagram för 2015 (Powerpoint 2010, nytt fönster)

Tabeller med resultat, kostnader och statsbidrag

Tabellerna innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och landstings resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller för sektorn i siffror, juli 2016 (Excel 2010, nytt fönster)

I tabellverket finns på sju flikar följande tabeller:

 1. Medelskattesats, volymutveckling samt antal sysselsatta i kommuner o landsting 2015–2019
 2. Sammantagen resultaträkning 2015–2019
  Kommunernas resultaträkning 2015–2019
  Landstingens resultaträkning 2015–2019
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens kostnader per slag 2010–2015
  Fördelning av kommunernas och landstingens intäkter per slag 2010–2015
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2010–2015
  Kommunernas kostnader per slag 2010–2015
  Kommunernas intäkter per slag 2010–2015
 5. Landstingens kostnader per verksamhet 2010–2015
  Landstingens kostnader per slag 2010–2015
  Landstingens intäkter per slag 2010–2015
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2010–2015 Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens skattefinansierade verksamhet 2010–2015
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2009–2019
  Utveckling av landstingens generella statsbidrag, ”påsen”, 2009–2019

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot