Publicerad: 14 juni 2018

Sektorn i siffror

Sammanställning av kommunernas och landstingens samlade kostnader och intäkter.

Diagram över kostnader, intäkter och befolkning

Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och landsting fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Kommunernas kostnader och intäkter 2016

Landstingens kostnader och intäkter 2016

Befolkningens utveckling 1980–2030

Presentationer av samtliga diagram för 2016 (Powerpoint 2010, nytt fönster)

Tabeller med resultat, kostnader och statsbidrag

Tabellerna innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och landstings resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller för sektorn i siffror, juni 2018 (Excel 2010, nytt fönster)

I tabellverket finns på sju flikar följande tabeller:

 1. Medelskattesats, volymutveckling samt antal sysselsatta i kommuner o landsting 2017–2021
 2. Sammantagen resultaträkning 2017–2021
  Kommunernas resultaträkning 2017–2021
  Landstingens resultaträkning 2017–2021
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens kostnader per slag 2011–2016
  Fördelning av kommunernas och landstingens intäkter per slag 2011–2016
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2011–2016
  Kommunernas kostnader per slag 2011–2016
  Kommunernas intäkter per slag 2011–2016
 5. Landstingens kostnader per verksamhet 2011–2016
  Landstingens kostnader per slag 2011–2016
  Landstingens intäkter per slag 2011–2016
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2011–2016 Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens skattefinansierade verksamhet 2011–2016
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2010–2020
  Utveckling av landstingens generella statsbidrag, ”påsen”, 2010–2020

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot