Publicerad: 9 september 2019

Sektorn i siffror

Sammanställning av kommunernas och landstingens samlade kostnader och intäkter.

Diagram över kostnader, intäkter och befolkning

Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och landsting fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Kommunernas kostnader och intäkter 2018

Landstingens kostnader och intäkter 2018

Befolkningens utveckling 1980–2040

Presentationer av samtliga diagram för 2018 (Powerpoint 2010, nytt fönster)

Tabeller med resultat, kostnader och statsbidrag

Tabellerna innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och landstings resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller för sektorn i siffror, juni 2019 (Excel 2010, nytt fönster)

I tabellverket finns på sju flikar följande tabeller:

 1. Medelskattesats, volymutveckling samt antal sysselsatta i kommuner o landsting 2018–2022
 2. Sammantagen resultaträkning 2018–2022
  Kommunernas resultaträkning 2018–2022
  Landstingens resultaträkning 2018–2022
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens kostnader per slag 2013–2018
  Fördelning av kommunernas och landstingens intäkter per slag 2013–2018
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2013–2018
  Kommunernas kostnader per slag 2013–2018
  Kommunernas intäkter per slag 2013–2018
 5. Landstingens kostnader per verksamhet 2013–2018
  Landstingens kostnader per slag 2013–2018
  Landstingens intäkter per slag 2013–2018
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2013–2018 Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens skattefinansierade verksamhet 2013–2018
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2010–2020
  Utveckling av landstingens generella statsbidrag, ”påsen”, 2010–2020

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Peter Sjöquist
  Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot