Publicerad: 1 juli 2019

Diagram för landstingen

Landstingens kärnuppgift hälso- och sjukvård utgör en betydande del, 90 procent, av den totala kostnaden.

Landstingens kostnader och intäkter

Relationen mellan ålderstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för landstingen. Sektorns möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker är små, eftersom mycket regleras genom lag.

De exakta beloppen för diagrammen nedan finns i tabellverket på flik 5.

Fördelning av landstingens kostnader

Fördelning av landstingens kostnader för verksamheten 2018
357 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelningen av landstingens kostnader 2012

Fördelning av landstingens kostnader på kostnadsslag 2018
357 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelning av landstingens kostnadsslag 2012

Fördelningen av landstingens intäkter

Skatteintäkter och avgifter finansierar 8o procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för landstingen utgör bidraget för läkemedelsförmånen en stor del. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av landstingens intäkter för verksamheten 2018
365 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelningen av landstingens intäkter 2012

Informationsansvarig

  • Peter Sjöquist
    Ekonom
  • Madeleine Holm
    Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot