Publicerad: 24 augusti 2014

Publikationer och databaser

Här finns samlat publikationer och databas som gör en fördjupning i enskilda kommuner och landsting möjlig.

Publikationer  

I ”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” (VK) till och med bokslut 2011 och ”Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling” finns uppgifter redovisade per kommun respektive landsting/region och i den senare rapporten även vissa uppgifter per sjukhus.

Från och med verksamhetsåret 2012 innehåller VKV övergripande analyser med fördjupning på ett verksamhetsområde.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008–2013. Fördjupning: Verksamhet för funktionshindrade

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008–2012. Fördjupning: Gymnasieskolan

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Koll på hemtjänsten? (rapport om analys av nyckeltalet Kostnad per brukare i hemtjänst)

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling

Kommun- och landstingsdatabas, Kolada

Dessa uppgifter liksom många andra data finns också i SKL:s samlade databas kommun- och landstingsdatabas, Kolada (som ersätter WebOr och Sjukvårdsdata i fokus). I databasen kan man även göra jämförelser mellan kommuner respektive landsting.

Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen

Informationsansvarig

  • Peter Sjöquist
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot