Publicerad: 22 februari 2019

Publikationer och databaser

Här finns samlat publikationer, verktyg och databas som gör en fördjupning i enskilda kommuner och landsting möjlig.

RKA och Kolada

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och SKL. Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Kommun- och landstingsdatabas

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med cirka 5 000 nyckeltal får man underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.

Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Det finns även möjligheter till direkt inrapportering för vissa frivilliga nyckeltalsinsamlingar.

Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen

Verktyg för analys av kostnader inom äldreomsorg

RKA tillsammans med SKL har arbetat fram ett verktyg för att analysera kostnaderna inom äldreomsorgen i sin kommun. Verktyget är en Excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Verktyget finns tillgängligt på RKA:s webbplats:

RKA, Rådet för kommunala analyser

Publikationer  

SKL har gjort tre uppföljningar av kostnadsskillnader för olika verksamheter med fördjupningar av analysmetoder för olika verksamheter.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2010–2015. Fördjupning: Äldreomsorg

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008–2013. Fördjupning: Verksamhet för funktionshindrade

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008–2012. Fördjupning: Gymnasieskolan

År 2015 kom även en analys av nyckeltalet ”Kostnad per brukare i hemtjänst”, som man kan ta fram i Kolada.

Koll på hemtjänsten?

Informationsansvarig

  • Peter Sjöquist
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot