Publicerad: 28 april 2017

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

Utjämningen för LSS-kostnader ligger i ett separat system då man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna verksamhet.

Vanliga frågor om utjämningssystemet

Aktuellt

Kurser och konferenser

Vårens kurstillfällen för ”Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för kommuner”,  den 15 mars och 16 maj 2017, är båda fulltecknade. Vi återkommer med nytt datum till hösten.

Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för landsting

Publikationer

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot