Publicerad: 28 november 2017

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

  • SKL:s prognoser för utjämningssystemet presenteras i cirkulär och EkonomiNytt under Aktuellt nedan.
  • Utfallen i utjämningssystemet presenteras i cirkulär och EkonomiNytt på sidan Utfall i utjämningssystemet.
  • Utjämningen för LSS-kostnader ligger i ett separat system då man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna verksamhet.
  • Det finns många uppfattningar om vad systemet har för uppgift och vilka effekter det får på kommuners och landstings ekonomi:
    Vanliga frågor om utjämningssystemet

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nästa seminarium om utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för kommuner äger preliminärt rum i mars

På beställning: Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för landsting

Debatt

Publikationer

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot