Publicerad: 26 januari 2017
Prenumerera på Ekonomi

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

Utjämningen för LSS-kostnader ligger i ett separat system då man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna verksamhet.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nästa kurstillfälle för ”Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för kommuner” äger rum den 15 mars 2017, och är fulltecknat. Vi återkommer med nytt datum.

Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för landsting

Publikationer

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot