Publicerad: 14 juni 2018

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

På sidorna om utjämningssystemet informerar vi om:

 • SKL:s prognoser för utjämningssystemet, preliminära utfall och utfall via cirkulär och EkonomiNytt, se Aktuellt nedan
 • Utfallen i utjämningssystemet samlas även på sidan
  Utfall i utjämningssystemet
 • De marginaleffekter som uppstår när förändringar sker i befolkningen beskrivs i promemorior på sidan
  Inkomstförändringar
 • Utjämningen för LSS-kostnader ligger i ett separat system då man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna verksamhet
  LSS-utjämningssystemet
 • Det finns många uppfattningar om vad systemet har för uppgift och vilka effekter det får på kommuners och landstings ekonomi, därför har vi samlat några
  Vanliga frågor om utjämningssystemet

Aktuellt

Kurser och konferenser

Debatt

Publikationer

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot