Publicerad: 14 november 2018

Arkiv Utjämningssystemen

Nyheter om utjämningssystemet.

 • Utredningen om kostnadsutjämningen på remiss
  Finansdepartementet skickade den 8 februari ut Håkan Sörmans utredning om Kostnadsutjämningen på remiss. Alla kommuner och regioner är remissinstanser. Remisstiden går ut den 17 maj. SKL återkommer med mer information om arbetet med remissvaren.
  2019-02-11
 • Kostnadsutjämningsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande
  Kostnadsutjämningsutredningen, och särskilda utredaren Håkan Sörman, lämnade den 1 oktober sitt slutbetänkande, ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”, till regeringen.
  2018-10-01

Informationsansvarig

 • Anders Folkesson
  EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot