Publicerad: 16 september 2019

Kostnadsutjämningsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande

Kostnadsutjämningsutredningen, och särskilda utredaren Håkan Sörman, lämnade den 1 oktober sitt slutbetänkande, ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”, till regeringen.

2018-10-01

Utredaren har haft i uppdrag att överväga hur större samhällsförändringar fångas upp av det nuvarande kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting, men också utreda möjligheter till förenklingar.

Förslagen berör enbart kostnadsutjämningen

Utredaren föreslår ett ikraftträdande 1 januari 2020. Utredaren har haft i uppdrag att se över den mellankommunala kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Detta innebär att det inte lämnats några förslag som berör inkomstutjämningen, strukturbidragen eller LSS-utjämningen. Utredarens förslag finns på regeringens webbplats.

I bilagor finns också förslagets ekonomiska konsekvenser för enskilda kommuner och landsting.

Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, SOU 2018:74 (Regeringens webbplats)

SKL ser behovet av översyn och förutsätter att förslaget nu går ut på remiss

SKL har ställt sig bakom behovet av en översyn av kostnadsutjämningen och välkomnar förslaget.

Förslaget om utjämningssystemet behöver bred remissrunda, Lena Micko

För många kommuner och landsting innebär förslaget stora förändringar. SKL förutsätter nu att regeringen remitterar förslaget och låter kommuner och landsting få inkomma med synpunkter.

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot