Publicerad: 17 april 2019

Utkast till SKL:s remissvar om utredningen om kostnadsutjämningen

Ett utkast till Sveriges Kommuner och Landstings remissvar till kostnadsutjämningsutredningens betänkande ”Lite mer lika” finns nu tillgängligt. SKL tillstyrker i huvudsak förslaget.

SKL kommer att fatta beslut om remissvar om Kostnadsutjämningsutredningen ”Lite mer lika” (SOU 2018:74) den 17 maj, vilket också är samma dag som remisstiden går ut.

Det har förekommit önskemål om att ta del av förbundets remissvar innan dess. Därför publiceras nu kansliets förslag till remissvar.

Förslaget kommer att behandlas av arbetsutskottet den 16 maj och styrelsen den 17 maj.

Utkast till remissvar till kostnadsutjämningsutredningens betänkande ”Lite mer lika” (PDF)

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot