Publicerad: 16 september 2019

Utredningen om kostnadsutjämningen på remiss

Finansdepartementet skickade den 8 februari ut Håkan Sörmans utredning om Kostnadsutjämningen på remiss. Alla kommuner och regioner är remissinstanser. Remisstiden går ut den 17 maj. SKL:s remissvar finns nu tillgängligt.

Utkast till SKL:s remissvar om utredningen om kostnadsutjämningen
2019-04-17

Mer information om remissen finns på regeringens webbplats:

Remiss av SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Samtliga kommuner och regioner är remissinstanser, och remisstiden går ut den 17 maj 2019.

Även utredningen finns att läsa här på regeringens webbplats:

Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

2019-03-28

Webbsändning av remisskonferensen

För att hjälpa medlemmarna inför deras egna remissvar anordnades två konferenser den 27 mars. Det går bra att se dem i efterhand fram till den 18 maj. Du väljer mellan konferensen för kommuner eller regioner.

Länk till webbsändningen för kommuner

Länk till webbsändningen för regioner

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot