Publicerad: 12 oktober 2018

Inkomstförändringar

Det är angeläget att öka kunskapen om de kommunalekonomiska effekterna av befolkningsförändringar. Missuppfattningar i denna fråga riskerar leda till felaktigt beslutsunderlag.

SKL har tagit fram promemorior om marginaleffekterna för när en kommun eller landsting ökar eller minskar sin befolkning. Sedan januari 2017 finns beräkningar som baseras på 2017 års uppgifter och skatter och utjämning.

Promemorian från april 2014 avser det nya systemet som trädde i kraft den 1 januari 2014, och är gjord med 2012 års statistik. Det innehåller utfall per kommun i olika åldersgrupper.

Inkomstförändringar 2017

Utjämningssystemen har avgörande betydelse för kommunernas möjligheter att finansiera välfärdstjänsterna. En ny invånare kan ge mellan 2 700 och 350 000 kronor i årliga intäkter beroende på kommun, ålder och inkomst. Orsaken till den stora spännvidden är att intäkterna är tänkta att spegla de förväntade kostnaderna. Beräkningarna här utgår från 2017 års utjämningssystem.

I filen finns kommunvisa uppgifter fördelade på olika ålderskategorier.

Marginaleffekter 2017 (Excel 2010, nytt fönster) 
2017-01-26

PM om inkomstförändringar

Marginalintäkten avseende skatter och utjämning, varierar kraftigt mellan kommuner och, framförallt, vilken ålder och bakgrund som inflyttaren har. I en promemoria har vi utvecklat beräkningarna genom att använda statistik över de som flyttat in och invandrat till landets samtliga kommuner.

Marginalintäkter vid befolkningsförändring (PDF, nytt fönster)
2014-04-17

Läs mer

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot