Publicerad: 26 januari 2017

Inkomstförändringar

Det är angeläget att öka kunskapen om de kommunalekonomiska effekterna av befolkningsförändringar. Missuppfattningar i denna fråga riskerar leda till felaktigt beslutsunderlag.

SKL har tagit fram promemorior om marginaleffekterna för när en kommun eller landsting ökar eller minskar sin befolkning. Nu finns beräkningar som baseras på 2017 års uppgifter och skatter och utjämning.

Promemorian från april 2014 avser det nya systemet som trädde i kraft den 1 januari 2014, och är gjord med 2012 års statistik. Det innehåller utfall per kommun i olika åldersgrupper.

Inkomstförändringar 2017

Utjämningssystemen har avgörande betydelse för kommunernas möjligheter att finansiera välfärdstjänsterna. En ny invånare kan ge mellan 2 700 och 350 000 kronor i årliga intäkter beroende på kommun, ålder och inkomst. Orsaken till den stora spännvidden är att intäkterna är tänkta att spegla de förväntade kostnaderna. Beräkningarna här utgår från 2017 års utjämningssystem.

I filen finns kommunvisa uppgifter fördelade på olika ålderskategorier.

Marginaleffekter 2017 (Excel 2010, nytt fönster)

Inkomstförändringar 2014

En ny invånare ger i genomsnitt 31 000 kronor i intäkter för en kommun. Detta visar SKL:s promemoria om marginalintäkter vid befolkningsförändring, som utgick från 2014 års utjämningssystem samt 2012 års inflyttnings- och invandringsdata.

Inkomstförändringar 2014

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot