Publicerad: 26 januari 2017

Inkomstförändringar 2014

En ny invånare ger i genomsnitt 31 000 kronor i intäkter för en kommun. Detta visar promemorian om marginalintäkter vid befolkningsförändring, som utgår från 2014 års utjämningssystem och 2012 års inflyttnings- och invandringsdata.

Marginalintäkter vid ändrat befolkningsantal

Skatteintäkterna och bidragen från inkomstutjämningen ger 46 000 kronor per inflyttare och invandrare, medan utfallet i kostnadsutjämningen försämras med 15 000 kronor. Utfallet blir det motsatta vid en minskad befolkning.

Marginalintäkten varierar kraftigt beroende på vem som flyttar in. Åldern är den viktigaste faktorn. En ogift nittioåring kan ge 300 000 kronor i intäkt, medan en person i arbetsför ålder oftast medför intäkter på under 30 000 kronor. Anledningen är att utjämningssystemet medför kraftiga omfördelningar mellan kommunerna.

Kostnaderna för de nyinflyttade har inte beräknats. Medelkostnaden motsvarar ungefärligen intäkterna, vilket gör att det är oklart om den ekonomiska effekten av inflyttningen är positiv eller negativ.

Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Promemorian Marginaleffekter 2012 (PDF)

Tabellbilaga med kommunvisa uppgifter per åldersgrupp om marginaleffekter 2014 (Excel 97)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot