Publicerad: 15 juni 2017

LSS-utjämningssystemet

Trots det införda utjämningssystemet är kostnaderna för LSS-verksamheten ojämnt fördelade mellan kommunerna. Därför ser förutsättningarna att bedriva bra LSS-verk­samhet väldigt olika ut i landet.

Detta verksamhetsområde tar även alltmer av kommunernas resurser, samtidigt som kommunerna har minst möjlighet att påverka kostnaderna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar därför att en statlig finansiering skulle skapa mera rättvisa förutsättningar för att bedriva bra LSS-verksamhet. Med en statlig finansiering skulle LSS-verksamheten undantas från de nödvändiga prioriteringar som ständigt sker i kommunerna.

Se sidan Utjämningssystem för senaste cirkulär om LSS-utjämningen.

Över 100 procents ökning sen starten

Sedan reformen infördes har kostnaderna för LSS ökat med 138 procent, utan att kommunerna fått några nya resurser från staten för detta. Det gör det svårt för kommunerna att leva upp till lagens intentioner. SKL ifråga­sätter inte att LSS-verksamhet kostar pengar, eller storleken på kostnaden. Förbundet menar dock att LSS ska finansieras av staten.

Det är en grundläggande princip i relatio­nerna mellan staten och kommunerna att den som beslutar om en reform också ska betala kostnaderna för reformen. Det har formulerats i den så kallade finansieringsprincipen.

Finansieringsprincipen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot