Publicerad: 9 januari 2017

Prognoser och utfall i utjämningssystemet

SKL:s prognoser samt preliminära och definitiva utfall i utjämningssystemen för kommuner och landsting.

Prognoser från SKL och utfall från SCB

Kostnadsutjämning, bidragsåret 2017, utfall

SCB har publicerat slutligt utfall av 2016 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.
2016-12-21

Cirkulär 16:65, kommuner

EkonomiNytt 18/2016, landsting

Kostnadsutjämning bidragsåret 2016, utfall

SCB har publicerat slutligt utfall av 2016 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.
2015-12-22

Cirkulär 15:45, kommuner

EkonomiNytt 20/2015, landsting

Kostnadsutjämning bidragsåret 2015, utfall

Utfallet för 2015 års kostnadsutjämning redovisas av SCB. I SKL:s cirkulär och EkonomiNytt kommenteras vissa skillnader jämfört med den preliminära beräkningen.
2015-01-09

Cirkulär 15:2, kommuner

EkonomiNytt 01/2015, landsting

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot