Publicerad: 28 december 2018

Utfall i utjämningssystemet

Utfallen publiceras av SCB. SKL presenterar och kommenterar dem i cirkulär (för kommuner) och EkonomiNytt (för landsting).

SKL:s information om utfallen

Kostnadsutjämning, bidragsåret 2019, utfall

2018-12-28: SCB har publicerat slutligt utfall av 2018 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.

Cirkulär 18:68, kommuner

EkonomiNytt 14/2018, landsting och regioner

Kostnadsutjämning, bidragsåret 2018, utfall

2017-12-21: SCB har publicerat slutligt utfall av 2017 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.

Cirkulär 17:68, kommuner

EkonomiNytt 16/2017, landsting

Kostnadsutjämning, bidragsåret 2017, utfall

2016-12-21: SCB har publicerat slutligt utfall av 2016 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.

Cirkulär 16:65, kommuner

EkonomiNytt 18/2016, landsting

Kostnadsutjämning bidragsåret 2016, utfall

2015-12-22: SCB har publicerat slutligt utfall av 2016 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.

Cirkulär 15:45, kommuner

EkonomiNytt 20/2015, landsting

Kostnadsutjämning bidragsåret 2015, utfall

2015-01-09: Utfallet för 2015 års kostnadsutjämning redovisas av SCB. I SKL:s cirkulär och EkonomiNytt kommenteras vissa skillnader jämfört med den preliminära beräkningen.

Cirkulär 15:2, kommuner

EkonomiNytt 01/2015, landsting

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot