Publicerad: 29 mars 2017

Fråga och svar

Hur fungerar inkomstutjämningen?

Den jämnar ut skattekraften mellan kommunerna respektive landstingen. Skattekraften är kommunens/landstingets skatteunderlag dividerat med befolkningen. Om skattekraften understiger 115 procent av den genomsnittliga nivån (garantinivån) i riket får de ett bidrag från staten. Ligger kommunen/landstinget över den nivån betalar de en avgift.

Avgiftens och bidragets storlek beror dels på hur mycket skattekraften avviker från garantinivån och dels på den skattesats som används vid inkomstutjämningsberäkningen. I denna beräkning använd inte kommunens egen skattesats, utan en skattesats som beslutas av riksdagen. Kommunen/landstinget kan därför inte påverka sitt utfall.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot