Publicerad: 24 oktober 2019

Fråga och svar

Hur fungerar inkomstutjämningen?

Den jämnar ut skattekraften mellan kommunerna respektive regionerna. Skattekraften är kommunens/regionens skatteunderlag dividerat med befolkningen. Om skattekraften understiger 115 procent av den genomsnittliga nivån (garantinivån) i riket får de ett bidrag från staten. Ligger kommunen/regionen över den nivån betalar de en avgift.

Avgiftens och bidragets storlek beror dels på hur mycket skattekraften avviker från garantinivån och dels på den skattesats som används vid inkomstutjämningsberäkningen. I denna beräkning använd inte kommunens egen skattesats, utan en skattesats som beslutas av riksdagen. Kommunen/regionen kan därför inte påverka sitt utfall.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot