Publicerad: 29 mars 2017

Fråga och svar

Inkomstutjämningen: Betalar vårdbiträdet i Danderyd till en direktör i Enköping?

Vårdbiträdet minskar skattekraften i Danderyd, vilket gör att Danderyds avgift i inkomstutjämningen minskar.

Direktören ökar skattekraften i Enköping, vilket ger Enköping ett minskat bidrag i inkomstutjämningen. Behovet av omfördelning mellan kommunerna har således minskat.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot