Publicerad: 24 oktober 2019

Fråga och svar

Kostnadsutjämningen: Gynnar systemet ineffektiva kommuner?

Om en kommun eller en region är effektiv och producerar den tjänst de är ålagda att göra till en lägre kostnad än andra (genomsnittet) straffas de inte genom ett lägre bidrag, alternativt en högre avgift. Det motsvarande gäller för en kommun som är ineffektiv i sin produktion.

I kostnadsutjämningen använder man inte den enskilda kommunens eller den enskilda regionens kostnad utan ett riksgenomsnitt för verksamheten – vilket mycket marginellt påverkas av den enskilda kommunens eller landstingets kostnadsnivå.

Individ- och familjeomsorgsmodellen är påverkbar genom variabeln ”långvarigt försörjningsstöd”. Den ger negativa kommunalekonomiska incitament för att få ner antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot