Publicerad: 29 mars 2017

Fråga och svar

Kostnadsutjämningen: Gynnar systemet ineffektiva kommuner?

Om en kommun eller ett landsting är effektiv och producerar den tjänst de är ålagda att göra till en lägre kostnad än andra (genomsnittet) straffas de inte genom ett lägre bidrag, alternativt en högre avgift. Det motsvarande gäller för en kommun som är ineffektiv i sin produktion.

I kostnadsutjämningen använder man inte den enskilda kommunens eller det enskilda landstingets kostnad utan ett riksgenomsnitt för verksamheten – vilket mycket marginellt påverkas av den enskilda kommunens eller landstingets kostnadsnivå.

Individ- och familjeomsorgsmodellen är påverkbar genom variabeln ”långvarigt försörjningsstöd”. Den ger negativa kommunalekonomiska incitament för att få ner antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot