Publicerad: 29 mars 2017

Fråga och svar

Kostnadsutjämningen: Varför ger inte fler barn i skolan mera pengar?

Det som bestämmer kommunens/landstingets avgift respektive bidrag är dess relativa struktur jämfört med riket:

  • De som har en befolkningsutveckling som till exempel innebär en ökad andel elever jämfört med riket får ett ökat bidrag/minskad avgift.
  • De som får en minskad andel elever jämfört med riket får vara med och betala via ökad avgift/minskat bidrag.
  • Om andelen elever ökar lika mycket i hela landet får de enskilda kommunerna/landstingen inget ökat bidrag/minskad avgift.

Det faktum att antalet barn, ungdomar eller äldre blir fler garanterar således inte kommunen eller landstinget ett högre bidrag som de tidigare specialdestinerade statsbidragen gjorde. Kostnadsutjämningen är ett utjämningsssystem, inte ett bidragssystem.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot