Publicerad: 29 mars 2017

Fråga och svar

Vad är strukturbidraget?

Det är ett ”permanent införandebidrag” sedan införandet av 2005 års reform.

Strukturbidraget består av delar i den tidigare kostnadsutjämningen som ansågs vara av regionalpolitisk karaktär:

  • Svagt befolkningsunderlag.
  • Näringslivs- och sysselsättningsåtgärder;
    variabel: hög arbetslöshet 1998–2002.
  • Tidigare systemändringar.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot