Publicerad: 29 mars 2017

Fråga och svar

Varför har vi ett utjämningssystem?

Det är stora skillnader i skattekraft och mellan befolkningens behov av service i olika delar av landet, samtidigt som att staten vill att invånarna ska garanteras likvärdig kommunal service.

Syftet med utjämningssystemet

Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla service oberoende av skattekraft och kostnader som inte går att påverka.

Systemet gäller lagstadgad verksamhet, inte frivillig.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot