Publicerad: 29 mars 2017

Fråga och svar

Vilka är delmodellerna i kostnadsutjämningen?

Olika värden för respektive kommun eller landsting sammanvägs inom:

Kommuner

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Äldreomsorg
 • Individ- och familjeomsorg
 • Barn med utländsk bakgrund
 • Befolkningsförändringar
 • Bebyggelsestruktur
 • Löner
 • Kollektivtrafik [gemensam med landstingen]

Landsting

 • Hälso- och sjukvård
 • Befolkningsförändringar
 • Lönestruktur
 • Kollektivtrafik [gemensam med kommunerna]Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot