Publicerad: 24 oktober 2019

Fråga och svar

Vilka är delmodellerna i kostnadsutjämningen?

Olika värden för respektive kommun eller regioner sammanvägs inom:

Kommuner

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Äldreomsorg
 • Individ- och familjeomsorg
 • Barn med utländsk bakgrund
 • Befolkningsförändringar
 • Bebyggelsestruktur
 • Löner
 • Kollektivtrafik [gemensam med landstingen]

Regioner

 • Hälso- och sjukvård
 • Befolkningsförändringar
 • Lönestruktur
 • Kollektivtrafik [gemensam med kommunerna]

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot