Publicerad: 12 oktober 2018

Välfärdens långsiktiga finansiering

Tidigare kalkyler från SKL har indikerat ett betydande gap mellan kommunsektorns tillgängliga resurser vid oförändrat skatteuttag och vad som krävs för att den ska klara sina åtaganden.

Budgetarbetet och den ekonomiska planeringen i kommuner och landsting är i hög grad beroende av de prognoser för skatteunderlag, priser med mera som SKL levererar under första halvåret före ett verksamhetsår.

Ett problem är att de ekonomiska förutsättningarna ofta revideras sent i budgetprocessen eller under löpande verksamhetsår. Som regel underskattas sektorns intäkter i prognoserna. Detta har bidragit till att minska trovärdigheten i de förutsättningar som budgetarbetet bygger på.

Några bilder om välfärdens finansiering

Ett bildspel framtaget till Kvalitetsmässan 2017 om utmaningarna sektorn står inför. Bilderna går bra att använda i den egna kommunen och landstinget.

Välfärdens finansiering (Powerpoint 2010, nytt fönster)

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot