Publicerad: 15 februari 2017

Juridik

En bunt med papper

Bevara eller gallra? är en skriftserie som innehåller råd och rekommendationer kring vad som bör bevaras för framtiden.

Kvinna som pratar i telefon

Rådgivning per telefon och e-post.

En lagbok

SKL vill förhandla med STIM om att ingå ett normalavtal. Sedan kan samtliga kommuner ingå avtal med STIM enligt de grunder som framgår av normalavtalet.

En kvinna oh en man sitter på ena sidan av ett bord.

SKL erbjuder en tvådagarskurs om gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga. Vi diskuterar den praktiska tillämpningen, med särskild inriktning på domstolsprocessen.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

SKL tycker

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot