Publicerad: 9 januari 2015

Ny arbetsordning och reglemente

SKL har tagit fram ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige samt reglemente för styrelsen och övriga nämnder.

Senaste uppdateringen av arbetsordningen gjordes år 2011. Reglementet är en total omarbetning av det underlag som gavs ut 1991.

Lagändringar fram till den 1 januari 2015 har beaktats i de båda dokumenten.

Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige, cirkulär nr 14:57

Nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder, cirkulär nr 14:58

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot