Publicerad: 30 oktober 2018

Uppdaterad arbetsordning för fullmäktige respektive reglemente för styrelse och nämnder

Våra tidigare skrifter om arbetsordning för fullmäktige respektive reglemente för styrelse och nämnder har nu uppdaterats. 

Arbetsordning för fullmäktige

Reglemente för styrelse och nämnder (PDF, nytt fönster)

Båda dokumenten bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Arbetsordningen och reglementet kommer successivt att revideras i takt med att ny lagstiftning tillkommer.

Om du vid läsning ser någon felaktighet eller brist är du välkommen att höra av dig.

Informationsansvarig

  • Lena Dalman
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot