Publicerad: 29 december 2017

Cirkulär, juridik

Här hittar du cirkulär från SKL inom området juridik. Cirkulären innehåller råd, riktlinjer, rekommendationer och information om exempelvis ny lagstiftning och ny rättspraxis.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot