Publicerad: 2 oktober 2015

Avtal om trafikskadeersättning

Förbundet har träffat avtal om ersättning vid skador på kommunala trafikanläggningar med trafikförsäkringsföreningen.

Komplettering av cirkulär 11:32

Viktiga domar från Högsta domstolen angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011.

Med anledning av Högsta domstolens två avgöranden, av den 9 juni 2011, beträffande trafikskadeersättning upprättades cirkulär 11:32.

Avtalet samt en skadeanmälningsblankett är båda bilagor till cirkulär 2005:16.

Avtal mellan Trafikförsäkringsföreningen och SKL (tidigare Svenska Kommunförbundet)

Skadeanmälningsblankett

Avtalet med tillhörande cirkulär behandlar bland annat ersättningsprinciper, ersättningskrav samt formen för en skadeanmälan. Observera att normalbeloppen för 2011 är de som anges i cirkulär 11:32.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot