Publicerad: 7 oktober 2019

Avtal om trafikskadeersättning

Förbundet har träffat avtal om ersättning vid skador på kommunala trafikanläggningar med trafikförsäkringsföreningen.

Komplettering av cirkulär 11:32

Viktiga domar från Högsta domstolen angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011.

Med anledning av Högsta domstolens två avgöranden, av den 9 juni 2011, beträffande trafikskadeersättning upprättades cirkulär 11:32.

Avtalet samt en skadeanmälningsblankett är båda bilagor till cirkulär 2005:16.

Avtal mellan Trafikförsäkringsföreningen och SKL (tidigare Svenska Kommunförbundet)

Skadeanmälningsblankett

Avtalet med tillhörande cirkulär behandlar bland annat ersättningsprinciper, ersättningskrav samt formen för en skadeanmälan. Observera att normalbeloppen för 2011 är de som anges i cirkulär 11:32.

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot