Publicerad: 2 oktober 2015

Bostadsaktiebolag, kommunala

I förbundets cirkulär om lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och om nya regler för hyressättningen redovisar vi vår syn på tolkningen av lagen.

Här hittar du även en länk till det exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som SKL och SABO gemensamt tagit fram.  

Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag med mera, cirkulär 10:66

Exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot