Publicerad: 26 februari 2019

Bostadsaktiebolag, kommunala

I förbundets cirkulär om lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och om nya regler för hyressättningen redovisar vi vår syn på tolkningen av lagen.

Här hittar du även en länk till det exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som SKL och SABO gemensamt tagit fram.  

Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag med mera, cirkulär 10:66

Exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot