Publicerad: 18 oktober 2018

Bostadsaktiebolag, kommunala

I förbundets cirkulär om lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och om nya regler för hyressättningen redovisar vi vår syn på tolkningen av lagen.

Här hittar du även en länk till det exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som SKL och SABO gemensamt tagit fram.  

Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag med mera, cirkulär 10:66

Exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot