Publicerad: 18 oktober 2018

Kommunala företag

Kommunal verksamhet bedrivs ofta i aktiebolag eller andra privaträttsliga företagsformer.

När en kommun eller ett landsting väljer sådana alternativa driftsformer ställer kommunallagen upp särskilda krav. Även de lagar som reglerar de olika företagsformerna, t.ex. aktiebolagslagen, måste tillämpas.

Information och underlag om kommun- och landstingsägda företag och styrning av dessa

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot