Publicerad: 5 oktober 2015

Kommunala företag

Kommunal verksamhet bedrivs ofta i aktiebolag eller andra privaträttsliga företagsformer.

När en kommun eller ett landsting väljer sådana alternativa driftsformer ställer kommunallagen upp särskilda krav. Även de lagar som reglerar de olika företagsformerna, t.ex. aktiebolagslagen, måste tillämpas.

Information och underlag om kommun- och landstingsägda företag och styrning av dessa

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot