Publicerad: 25 september 2017

Avtal för kommuners musikanvändning

SKL för diskussioner om ett normalavtal med Stim och avråder därför kommuner från att teckna egna avtal innan ett nytt normalavtal mellan Stim och SKL är på plats. Frågan rör även landsting och regioner.

SKL och Stim för pågående diskussioner angående ett nytt normalavtal avseende musiklicens för kommuner. Enligt SKL är de tariffer som Stim har presenterat inte tillräckligt transparanta för att SKL ska kunna ta ställning till om Stims licensvillkor har sådan saklig grund som krävs enligt lag. Stim har nu uppgett att de kan komma att fortsätta processen genom att förhandla med kommuner individuellt om inte SKL godtar de tariffer som Stim ensidigt har presenterat.

Även gällande landsting och regioner har SKL och Stim pågående diskussioner om ett nytt normalavtal gällande musiklicens. Vi ber er därför att avvakta med att teckna egna avtal med Stim till dess ett nytt normalavtal mellan Stim och SKL är på plats.

Bakgrund

Många kommuner har hört av sig till SKL angående Stim:s uppsägning av tidigare avtal samt utformningen av de nya avtalsförslagen som innebär väsentliga förändringar jämfört med de uppsagda avtalen.

SKL:s nätverk för kommundirektörer har behandlat ärendet och vill att SKL, på samma sätt som skedde 1994, ingår ett normalavtal med Stim.

SKL kan sedan rekommendera samtliga kommuner att ingå avtal med Stim enligt de grunder som framgår av normalavtalet.

SKL har förklarat sig beredda att förhandla med Stim för att försöka komma överens om ett normalavtal och har också kontaktat Stim med anledning av detta.

SKL har den 29 december 2016 haft ett möte med Stim angående avtalen med kommunerna. Vid mötet framkom:

  • att 40 kommuner har slutit avtal med Stim
  • att 90 kommuner har bestridit uppsägningen såsom för sent inkommen
  • att 90 kommuner har fått offert från Stim
  • att 60 kommuner inte har inkommit med uppgifter till Stim
  • att 10 kommuner har uppgett att de vill att samtal mellan Stim och SKL ska ske innan avtal kan tecknas. 

Vid mötet diskuterades bland annat punkten ”Musik på jobbet”. Stim har efter mötet tydliggjort deras syn på varför tillhandahållande av tjänstemobiler och tjänstedatorer utgör ett sådant förfogande av musik som kräver tillstånd från Stim. SKL anser att denna fråga behöver utredas vidare.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot