Publicerad: 3 juli 2018

Enkät från Stim

Stim har informerat SKL om att de sänder ut en enkät till kommunerna.

Det är kort svarstid på enkäten och vi vill därför påminna om att det är frivilligt för kommunerna att besvara denna. Enkäten görs inte i samverkan eller i samråd med SKL.

SKL har erfarit att Stim sagt upp nu gällande avtal med flera kommuner inför årsskiftet. Förhandlingar mellan SKL och Stim pågår med avsikt att ett nytt normalavtal ska kunna träda i kraft till årsskiftet.  

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot