Publicerad: 22 december 2015

Uppsägningar från STIM

Det har kommit till SKLs kännedom att många kommuner nu har fått en uppsägning från STIM. Uppsägningstiden är enligt avtalet en månad. Om uppsägningen har kommit för sent och kommunen inte vill acceptera den bör kommunen skriftligen meddela detta till STIM.

De flesta kommuner har träffat avtal med STIM om ersättning för musikanvändning. Som underlag för avtalet tjänade ett normalavtal som träffades år 1994 mellan dåvarande Svenska Kommunförbundet och STIM.

Det har kommit till SKLs kännedom att många kommuner nu har fått en uppsägning från STIM. Det avtal som STIM har träffat med varje enskild kommun har i de fall vi hört talas om sagts upp till den 31 december 2015. Uppsägningstiden är enligt avtalet en månad, vilket innebär att uppsägningen ska vara motparten till handa senast den 30 november 2015. Avsändaren måste kunna visa att uppsägningen har gjorts i rätt tid.

SKL har nu från flera håll fått höra att uppsägningen är odaterad och har inkommit under de första veckorna i december. I sådana fall är uppsägningen ogiltig, vilket innebär att avtalet löper vidare i tre år på samma villkor. Om den däremot har inkommit till kommunen senast den 30 november har uppsägning skett på korrekt sätt.

Om uppsägningen har kommit för sent och kommunen inte vill acceptera den bör kommunen skriftligen meddela detta till STIM med ett påpekande om att avtalet löper vidare i tre år på oförändrade villkor.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot