Publicerad: 23 november 2017

Fråga och svar

Vad gör regeringen för att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare?

Sverige skrev i juni 2015 på ett samarbetsavtal med Rumänien. Avtalet fokuserar på välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet, så att färre människor ska tvingas till Sverige för att tigga. I februari 2016 tecknas ett liknande avtal med Bulgarien. Andra insatser från regeringens håll är tydligare regelverk i Sverige, påtryckningar på EU-nivå för ett förbättrat arbete med romsk inkludering och samarbete med de civilsamhällesorganisationer som arbetar med frågan.

Sverige samverkar med Bulgarien och Rumänien om utsatta EU-medborgare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot